Hoppa till innehållet

Ingemar Nordin

Från Wikiquote

Ingemar Nordin, universitetslektor i filosofi vid Linköpings universitet.

Citat med källa

[redigera]

Djur är inte människor

[redigera]
  • Hur mycket av mänskliga intressen – rikedom, hälsa, livskvalitet – måste offras för att Singers vision om det goda samhället ska kunna förverkligas? En del människor skulle kanske faktiskt må dåligt av en helt vegetarisk diet. Vad skall vi göra med dem? Är det rätt att vita medelklassveganer från en rik västerländsk kultur tvingar på eskimåer, indianer och andra gamla kulturfolk just sin livsstil? Hur väl grundad är påståendet at vi kan klara oss utan plågsamma djurförsök i den medicinska forskningen, en forskning som med stor sannolikhet skulle leda till att vi får möjligheter att förhindra mycket lidande för både människor och djur i framtiden?
  • Utvidgningsargumentet säger att precis som ”vi” (d v s den fördomsfulle, vite, rike, kristne och heterosexuelle mannen?) med tiden tvingats inse att kvinnor, homosexuella, färgade, slavar och hedningar har samma rättigheter och människovärde som vi, så måste vi också tillerkänna djuren samma rättigheter och värde. Det finns inte mycket att invända mot den första utvidgningen här. Alla människor har samma människovärde och bör därför tillerkännas samma rätt till liv och frihet från förtryck. Skälet är förstås att alla människor, oavsett religion, ras, kön och sexuell läggning, har samma anlag för ett rationellt och moralist förnuft, även om sedan förmågan att utveckla och/eller att utnyttja det varierar från individ till individ. Detta ger alla ett grundläggande människovärde. Men det andra steget är inte korrekt. Eftersom djur, så vitt vi vet, saknar ett sådant anlag så har de inte samma grundläggande värde som människan. De kan därför inte heller ha samma grundläggande rättigheter till liv och frihet från exploatering. Om människor sedan väljer att behandla dem som om de vore jämbördiga så är det en helt annan sak.