Jean Zerbo

Från Wikiquote
Citat relaterade till Jean Zerbo.

Citat

  • Jag tackar myndigheterna och alla personer av god vilja som har arbetat för hennes frigivning. Vi har bett länge och mycket för denna dag.
    • Citat ur Vatican News. 10 oktober 2021, [1].