Hoppa till innehållet

Jenny Marx

Från Wikiquote
Citat relaterade till Jenny Marx.
Man gläder sig åt att all den gamla smörjan håller på att bryta samman, inte sant?
  • Vad säger ni om den allmänna kraschen? Man gläder sig åt att all den gamla smörjan håller på att bryta samman, inte sant? [...] Fastän den amerikanska krisen märks i vår egen börs, eftersom Karl i stället för två nu bara får skriva en artikel i veckan för Tribune (medan alla europeiska korrespondenter utom Bayard Taylor och Karl fått avsked), så är Moren på bästa humör, som ni väl kan föreställa er. Hela hans gamla arbetsförmåga och energi har återvänt, liksom den sinnets glädje och munterhet som varit borta i åratal, ända sedan vår stora olycka, förlusten av vår lilla älsklingsbarn, som jag för evigt kommer att sakna. Karl arbetar om dagen för att sörja för det dagliga brödet, om natten för att fullborda sin Ekonomi. Nu, när detta verk är ett omedelbart behov, en nödvändighet, så skall han väl också finna en eländig utgivare.[...]
    Er
    Jenny Marx
    • Jenny Marx till vännen Conrad Schramm, landsflykting på Jersey, 8/12 1857. Citat ur Karl Marx – Texter i urval, sid 235–236.