Julij Martov

Från Wikiquote
Citat relaterade till Julij Martov.
Julij Osipovitj Martov, 1917
  • Lämna omedelbart landet. Om inte kommer tjekan att arrestera dig inom några dagar och jag kommer inte att kunna hindra dem.
    • Lenin till Martov 1920, när Lenin överräckte ett falskt pass till sin vän Martov. Återgett av Ernst Mandel i Den ryska arbetarrevolutionen, sid. 105. Här citerat ur Anders Carlssons Resa in i det okända, sid. 125.