Hoppa till innehållet

KG Hammar

Från Wikiquote
K. G. Hammar (2007)

Karl Gustav "KG" Hilding Hammar, född 18 februari 1943 i Hässleholm, är en svensk teolog, kyrkoman och tidigare ärkebiskop.

"I stället för att låtsas att det finns en enda tydlig och klar förståelse av Jesus i Bibeln och bekännelsen, behöver vi ta fasta på den mångfald som finns och den tydliga rörelse som leder fram mot den Kristusbekännelse som finner sin språkform först på 300- och 400-talen.
För att ta "jungfrufödelsen" som exempel (som egentligen handlar om avelsen genom helig Ande), nämns den aldrig av Paulus (som skrivit de äldsta texterna i Nya testamentet), inte heller av Markus (som skrivit det äldsta evangeliet) eller i den johanneiska traditionen (som står för den mest utvecklade teologin).
Den finns med som led i barndomsberättelserna hos Matteus och Lukas, och dessa är sent tillkomna i dessa traditioner. Allt detta pekar mot att "jungfrufödelsen" främst handlar om en kristologisk utsaga, ett slags trosbekännelse om Jesu ursprung hos Gud och hans unika relation till Gud.
Dessutom borde det vara uppenbart att det går att stå för en fulltonig Kristusbekännelse även utan att betrakta "jungfrufödelsen" som ett biologiskt faktum. Att en del kristna är övertygade om att den är ett biologiskt faktum är väl inget problem, så länge de inte kräver att alla måste tänka som dem.
Den handlar ju främst om hur vi förstår Guds handlande i historien."

K G Hammar i Svenska Dagbladet 2 februari 2003, sida 5