Karl Gustaf Westman

Från Wikiquote
Citat relaterade till Karl Gustaf Westman.
  • Segerstedt befinner sig i oskuldens tillstånd, i ett besinningslöst raseri. Hans judiska älskarinna har undanträngt hans själ och ersatt den med en judesjäl.
    • KG Westmans dagbok 1940.
  • Ett folk kan inte gå ut i ett krig som en diskussionsklubb. Alla har vi fått se bevis för hur en diktatur i en enväldigt styrd stat kan samla folkets alla krafter till handling och utkräva det yttersta av de enskilda som åtlyda envåldshärskarens befallningar. En kraftlös stat kan icke bevara livet i dessa tider av våldsamma påfrestningar. Folkets krafter måste samlas och spännas.
    • Tal i riksdagens första kammare, 12 juni 1940.