Hoppa till innehållet

Kliment Vorosjilov

Från Wikiquote
Citat relaterade till Kliment Vorosjilov.
Vi måste vidtaga sådana förberedelser att segern i det kommande kriget kan hemföras efter blott ringa blodsutgjutelse. Striden måste föras på det lands territorium, som först gripit till vapen mot oss. Det kommande kriget kommer att bli ett maskinernas krig och att allt i detta hänger på den tekniska utrustningen.
  • Det är min plikt att än en gång erinra er om att frågan om rikets försvar är den viktigaste uppgift, som överhuvudtaget finnes i det storartade arbete som vi presterar. Vi får icke ett ögonblick glömma den fara som hotar oss utifrån.
  • Den kraftiga sovjetfientliga kampanj som föres av imperialisterna under förevändning att ’det röda Moskva’ är upphovet till alla missförhållanden i det kapitalistiska samhället och till den ekonomiska världskrisen liksom även de oerhörda rustningarna, visar tillräckligt tydligt att det kommande kriget huvudsakligast kommer att föras mot Sovjetunionen. Mot denna attack måste vi sätta vår kommunistiska armé, väl tränad och beväpnad, och politiskt ståndaktig.
    • Samma källa som ovan.
  • Ni säger så här: jag är beredd att när som helst gripa till geväret, ställa mig vid kanonen. Det tvivlar jag inte på, men kan ni säga så här: jag är beredd att ställa mig vid vilken maskin som helst? För att kunna göra det måste man känna till maskinerna. Nu för tiden behövs det maskiner i krig. Liksom allting annat här i världen har också kriget industrialiserats.
    • Samma källa som ovan.
  • Vi måste vidtaga sådana förberedelser att segern i det kommande kriget kan hemföras efter blott ringa blodsutgjutelse. Striden måste föras på det lands territorium, som först gripit till vapen mot oss. Det kommande kriget kommer att bli ett maskinernas krig och att allt i detta hänger på den tekniska utrustningen.
    • Samma källa som ovan.