Hoppa till innehållet

Jesus

Från Wikiquote
(Omdirigerad från Kristus)

Jesus från Nasaret eller Jesus Kristus, född 7-4 f.Kr. död cirka 30 e.Kr., är en central gestal inom kristendomen och en profet inom islam under namnet Isa. Anses vara Messias av troende kristna.

Nya Testamentet[redigera]

Matteusevangeliet[redigera]

Bergspredikan, målning av Carl Heinrich Bloch

Kapitel 5-7, Bergspredikan[redigera]

 • "Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
  Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.
  Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.
  Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.
  Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.
  Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.
  Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.
  Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.
  Saliga är ni när man skymfar och förtalar er för min skull.
  Gläd er och jubla, er lön blir stor i himmelen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid."
  • 5:3-12 (Bibel 2000). Saligprisningarna.
 • "Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom."
  • 5:38-41 (Bibel 2000).
 • "Gören eder alltså icke bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga."
 • "Dömen icke, på det att I icke mån bliva dömda;
  ty med den dom varmed I dömen skolen I bliva dömda, och med det mått som I mäten med skall ock mätas åt eder.
  Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga?
  Eller huru kan du säga till din broder: 'Låt mig taga ut grandet ur ditt öga', du som har en bjälke i ditt eget öga?
  Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt eget öga; därefter må du se till, att du kan taga ut grandet ur din broders öga."
 • "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger."
  • 7:12 (Bibel 2000). Den gyllene regeln.

Kapitel 10[redigera]

 • "Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd"
  • 10:34 (Bibel 2000)

Kapitel 19-26[redigera]

 • "Låten barnen vara, och förmenen dem icke att komma till mig; ty himmelriket hör sådana till."
 • "Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike."
  • 19:23-24 (Bibel 2000).
 • "Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist."
  • 19:30 (Bibel 2000).
 • "Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv."
  • 22:37-39 (Bibel 2000).
 • "Så litet förmådden I då vaka en kort stund med mig!
  Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt."

Markusevangeliet[redigera]

Kapitel 8[redigera]

 • "Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig; så följe han mig.
  Ty den som vill bevara sitt liv, han skall mista det; men den som mister sitt liv, för min och för evangelii skull, han skall bevara det.
  Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?"

Kapitel 10[redigera]

 • "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."
  • 10:14-15 (Bibel 2000).

Lukasevangeliet[redigera]

 • "Om din broder försyndat sig, så tillrättavisa honom; och om han då ångrar sig, så förlåt honom."

Johannesevangeliet[redigera]

 • "Den av eder som är utan synd, han kaste första stenen på henne."
  • Till en grupp människor som skulle stena en kvinna som varit otrogen.
  • 8:7 (Bibel 1917).

Apostlagärningarna[redigera]

Uppenbarelseboken[redigera]

Citat om Jesus[redigera]

 • Även om Kristus utför många handlingar som kan betraktas som revolutionära, beskrivs han ändå i evangelierna uttryckligen som någon som behärskar traditionen.