Lawrence Eagleburger

Från Wikiquote
Citat relaterade till Lawrence Eagleburger.
Lawrence Eagleburger

Citat av Eagleburger[redigera]

  • Vad som behövs är en modern Berlinkongress under ledning av USA, Tyskland, Frankrike och Italien som drar upp en ny karta som delar upp Balkan. Jugoslavien bör få beskedet att om ni inte går med på detta, kommer vi gemensamt att slå er sönder och samman.