Hoppa till innehållet

Leif Lewin

Från Wikiquote
Citat relaterade till Leif Lewin.
  • Så vad bryr vi oss om ansvarsutkrävande och andra procedurbegrepp? Mitt framför våra ögon håller styrelseskicket på att ändra karaktär och samma sak sker i flertalet europeiska länder. Vi vill inte längre bråka om hur regeringen skött sig, att folket ska vara herre i eget hus och att det är nödvändigt att välja utan säger i stället att det gäller att samla sig till en sådan politik, som på bästa sätt gagnar välfärden under de närmaste åren.

    Eftersom detta tycks vara den allmänna meningen, borde vi kanske ändra vår definition och i Platons anda säga att vi lever med en styrelseform, varigenom politiska eliter ges möjlighet att planera och verka för medborgarnas framtida välfärd. De flesta nickar nog instämmande i denna omformulering. Så varför klaga?

  • En grundlag bör vara kort, välskriven och inriktad på grundläggande värden. Vår grundlag är långrandig, pratig och detaljrik.