Leonardo Sandri

Från Wikiquote
Citat relaterade till Leonardo Sandri.

Citat[redigera]

  • Framför allt har jag lärt mig mycket av dem. Trots stora lidanden behåller de ett lugn. De lever i otrygga och svåra förhållanden men är ändå fulla av tro och hopp. Dessa katolska och kristna familjer som har flytt från Mosul lever trots sin fattigdom med värdighet och de är verkligen ett exempel för oss alla.
    • Citat ur Vaticanradion. 22 maj 2015, [1].