Mall:Webbref

Från Wikiquote
[redigera] Dokumentation

Denna mall används för att göra källhänvisningar på Wikipedia och är speciellt anpassad för webbsidor som inte omfattas av {{tidningsref}}. Det är en rak översättning av motsvarigheten cite webengelskspråkiga Wikipedia för att underlätta då översatta texter snabbt ska kunna få även mallarna anpassade till svenska.

Användning[redigera]

Vanliga former[redigera]

Vanlig form för fall där lite är känt kring skaparen av sidan (med dagens datum)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=4 december 2023 |format= |verk= }}

Använder efternamn, förnamn och medförfattare (med dagens datum)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=4 december 2023 |efternamn= |förnamn= |medförfattare= |datum= |verk= |utgivare=}}

Använder författare (med dagens datum)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=4 december 2023 |författare= |datum= |verk= |utgivare=}}

Använder efternamn, förnamn (med dagens datum)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=4 december 2023 |efternamn= |förnamn= |datum= |verk= |utgivare= }}

Alla parametrar[redigera]

Alla andra parametrar i horisontellt format (radera de du inte behöver)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum= |författare= |efternamn= |förnamn= |författarlänk= |medförfattare= |datum= |år= |månad= |format= |verk= |utgivare= |sid= |språk= |doi= |arkivurl= |arkivdatum= |citat= }}

Alla parametrar, vertikalt format
{{webbref
|url= 
|titel= 
|hämtdatum= 
|författare= 
|efternamn= 
|förnamn= 
|författarlänk= 
|medförfattare= 
|datum= 
|år= 
|månad= 
|format= 
|verk= 
|utgivare= 
|sid= 
|språk= 
|doi= 
|arkivurl= 
|arkivdatum= 
|citat= 
}}

Parametrar som måste användas[redigera]

 • url: URL till referensen.
 • titel: Referensen titel.
 • hämtdatum: Fullständigt datum då referensen lästes, i formen dag månad år, exempelvis "hämtdatum=4 december 2023".

Valfria parametrar[redigera]

 • författare: Författarens namn
  • efternamn skapar tillsammans med förnamn författarens namn på formen efternamn, förnamn
  • författarlänk fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel. Fungerar ej med webbadresser.
  • medförfattare: tillåter medförfattare av verket
 • datum: Fullständigt datum för publiceringen, ex 3 april 2002.
  • eller: år: år för publiceringen, och månad: månaden då publicering skedde. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt.
 • format: Format, ex. PDF. HTML är förutsatt om inte specificerat.
 • verk: Om referensen är del av ett större "verk", som en bok, tidskrift eller större webbplats, fyll i det namnet här.
 • utgivare: Ansvarig utgivare, om webbsidan sköts av en myndighet, företag eller annan större institution. Även domännamnet passar som utgivare, ex: exempel.org.
 • sid: ss. 5–7: lista de sidor som refereras. Används inte för att ange totala antalet sidor.
 • språk: språket som används i referensen (svenska behöver inte anges då det antas om inget anges). Ange antingen språkkoden eller namnet på språket. Ex. en, fr eller latin. Se ISO 639.
 • doi: Ange digital object identifier för dokumentet, såsom 10.1038/news070508-7
 • arkivurl: URL till en arkiverad version av referensen, hos exempelvis http://www.archive.org eller http://www.webcitation.org/. (kräver arkivdatum)
 • arkivdatum: Datum då referensen arkiverades (kräver arkivurl), ex: 3 oktober 1999.
 • citat: Relevant citat från referensen.

Exempel[redigera]

Några vanliga användningar

{{webbref |författare=Doe, John |titel=My favorite things part II |utgivare=Open Publishing |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |författare=Doe, John |titel=My favorite things part II |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |författare=Doe, John |titel=My favorite things part II |datum=30 april 2005 |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |författare=Doe, John |titel=My favorite things part II |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |titel=My favorite things part II |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |url=http://www.nfl.com/fans/ |titel=Digest of rules |utgivare= National Football League |hämtdatum=6 juli 2005 }}

Använder format

{{webbref |titel=List of psychotropic substances under international control |utgivare=International Narcotics Control Board |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |format=PDF |hämtdatum=6 juli 2005 }}

språk

{{webbref |författare=Joliet, François |titel=Honnit soit qui mal y pense |datum=30 april 2005 |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 |språk=fr }}

medförfattare

{{webbref |förnamn=John |efternamn=Doe |medförfattare=Smith, Peter; Smythe, Jim |titel=My favorite things part II |utgivare=Open Publishing |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=16 maj 2006 }}

 • Doe, John; Smith, Peter; Smythe, Jim (30 april 2005). My favorite things part II. Encyclopedia of things. Open Publishing. Läst 16 maj 2006.
Utan författare

{{webbref |titel=My favorite things part II |utgivare=Open Publishing |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

Utan författare och utgivare

{{webbref |titel=My favorite things part II |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |titel=My favorite things part II |datum=30 april 2005 |url=http://www.example.org/ |hämtdatum=6 juli 2005}}

{{webbref |titel=List of psychotropic substances under international control |datum=30 april 2005 |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |format=PDF |hämtdatum=6 juli 2005 |språk=grekiska }}

Använder arkivurl och arkivdatum för en referens som försvunnit med finns tillgänglig i något arkiv

{{webbref |titel=List of psychotropic substances under international control |datum=30 april 2005 |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |format=PDF |hämtdatum=6 juli 2005 |arkivurl=http://www.archive.org/2005-09-11/www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |arkivdatum=11 september 2005 }}

{{webbref |url=http://joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi?archive=currnews&story=20060405-01shore.htm |titel=Interview with Maggie Downs |datum=31 mars 2006 |utgivare=The Desert Sun |arkivurl=http://72.14.207.104/search?q=cache:JAxf4v-pQmgJ:joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi%3Farchive%3Dcurrnews%26story%3D20060405-01shore.htm |arkivdatum=26 april 2006 }}

Använder citat

{{webbref |titel=My favorite things part II |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 |citat=Lorem ipsum dolor. }}

Utelämnar titel, renderar ett felmeddelande

{{webbref |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 |citat=Lorem ipsum dolor. }}

 • Du måste ange titel= och url= när du använder {{webbref}}.

Se även[redigera]