Mats Persson (politiker)

Från Wikiquote
Citat relaterade till Mats Persson (politiker).
Mats Persson, 2016

Mats Persson, född 27 november 1980, är en svensk politiker (Liberalerna) och ekon.dr i ekonomisk historia. Sedan 2022 är han Sveriges utbildningsminister i Regeringen Kristersson.

Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014 och sedan 2016 är han (med ett kort uppehåll) Liberalernas ekonomisk-politiske talesman.

Han var tidigare vice förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet (LUF).

Citat[redigera]

  • Jag tycker, generellt sätt, i svensk politik så är det lite för mycket perspektivet "Why don't you do it like we do it in Sweden?" och inte titta på "Hur gör andra länder?" Sverige är bra på mycket men vi är inte bäst, och jag vill att vi ska vara bäst. Och ett sätt att bli bäst är att göra som en idrottare och fundera på "Hur gör dom som är bäst? Tekniskt, fysiskt, vilken kost har dom?" och så vidare. Och det skulle ju vi kunna göra också.
  • Identitetspolitik är inte liberalism. Att ha som utgångspunkt att man tror på särbehandling, att någon som inte tillhör min grupp kan inte förstå mig eller kan inte vara representativ för mig, det är ju nånting annat än liberalism, nånting annat än likabehandling. Om man tittar på rösträttsrörelsen, om man tittar på medborgarrättsrörelsen så var det ju likabehandling som var poängen med den. Inte särbehandling. Och det är ju nånting annat vi ser nu som har väldigt kollektivistiska drag och som i förlängningen nästan alltid landar ner i slutsatsen "Det behövs kvotering!" [...] Och det är en väldigt dålig utveckling för samhället.
  • Hela poängen med akademi och högre utbildning är ju just att konfronteras med åsikter, åskådningar, teoribildningar som jag själv inte gillar, som jag själv aldrig har tagit del av tidigare och kanske just därför inte gillar för att jag inte förstår mig på det. Det är liksom hela poängen med högre utbildning. Det är en kittel där olika idéer, olika perspektiv möts. Och sedan är ju idealet att vetenskapssamhället över tid landar i att vissa metoder eller vissa teorier är bättre än andra eller är mer rimliga än andra.