Hoppa till innehållet

Maximilien de Robespierre

Från Wikiquote
Citat relaterade till Maximilien de Robespierre.
  • De fattiga anses för heliga, de sjuka understöds. Barn som saknar föräldrar adopteras av republiken. Pålagorna är proportionerade efter förmögenheten. Slaveriet avskaffas. Samhällsmakten fördelas jämnt mellan alla medborgare. Den elementära och den högre utbildningen, bägge på statens bekostnad, sprider upplysningen till befolkningens lägsta klasser såsom en helig rättighet.
    • Som Välfärdsutskottets ledare ställde Robespierre upp ett ambitiöst program för den breda massans upplyftande. Citat ur Clarté.


  • Ett manifest mot friheten av despotismen! Vilket bisarrt fenomen! De anklagar oss för uppror. Beskåda då fjättrandet av den siste av våra tyranner, se det franska folket beväpnat och redo att bestraffa hans likar, det är vårt svar. Kungarna anklagar franska folket för omoral! Världens folk låna ett uppmärksamt öra till dessa uppresta upprätthållare av människosläktet. Kungars moral, Gud i himlen! Folk hylla den goda viljan hos Tiberius och ärligheten hos Ludvig XVI, beundra det sunda förnuftet hos Claudius, visheten hos George (III), lugnet och rättvisan hos Wilhelm och Leopold, hylla kyskheten hos Messalina, den äktenskapliga troheten hos Katarina II, måttfullheten hos Antoinette. Lovorda den obetvingliga skräcken hos alla despoter, såväl i det förgångna, nuvarande, som i framtiden, för ursurpation och tyranni. Deras milda omtanke för förtryckt oskuld, deras religiösa respekt för mänskliga rättigheter