Hoppa till innehållet

Michail Kalinin

Från Wikiquote
Citat relaterade till Michail Kalinin.
Kalinin (i fronten) bär Felix Dzerzjinskijs kista vid hans begravning 1926.
  • Vad är det för mänskliga drag som bör inympas? Det är för det första kärlek, kärlek till sitt folk, till de arbetande massorna. Man måste älska sina medmänniskor. Gör man det blir livet bättre och gladare, ty ingen har det så dåligt i världen som misantropen, människohataren. Han lever sämst av alla.
    • Tal vid en konferens mellan stadens och landsbygdens bästa skollärare, sammankallad av >>Lärartidningens>> redaktion, 28/12 1938. Citerat ur Kommunistisk fostran av Kalinin, sid. 57.
  • De kommunistiska principerna, tagna i deras enkla form, är en högt bildad, ärlig och framstegsvänlig människas principer. Det är kärlek till det socialistiska fosterlandet, vänskap, kamratskap, humanitet, ärlighet, kärlek till det socialistiska arbetet och en hel rad andra ädla egenskaper, begripliga för alla. Att utveckla och odla dessa karaktärsdrag, dessa ädla egenskaper är just den viktigaste beståndsdelen i den kommunistiska fostran.
    • Tal vid en hyllningsafton för skollärare från landsorten som belönats med ordnar, 8/7 1939. Citat som ovan, sid. 73.