Mikael Nyberg

Från Wikiquote
Citat relaterade till Mikael Nyberg.
  • Det påbjudna hatet mot inflationen riktar sig inte mot prisökningar i allmänhet. Det avser framför allt priset på arbetskraften. När lönearbetaren får större köpkraft och priserna på köttfärs och knäckebröd stiger någon tiondels procent larmas det om inflation och ekonomiskt sönderfall. När aktiepriserna stiger med 50 till 60 procent per år och börserna förvandlas till gigantiska pyramidspel talar ekonomer och politiker däremot om goda tider.
    • Citat ur kapitalet.se, sid. 177.