Hoppa till innehållet

Mikaela Valtersson

Från Wikiquote
Citat relaterade till Mikaela Valtersson.
  • Kvinnor som under lång tid har dubbelarbetat och sedan blivit sjuka ska nu straffas för att man ska kunna sänka skatten till männen. Det krävs åtgärder som minskar klyftorna mellan män och kvinnor, inte som ökar dem. Priset för årets lobbyist borde definitivt gå till organisationen vita medelålders män.
  • Miljöfrågorna börjar komma i kapp Moderaterna. Efter många års dvala öppnas nu sakta ögonen. Väl ute ur bunkern och inne i Kanslihuset konfronteras Moderaterna med verkligheten.
  • Det här är inte en budget för djuren.
  • Det är inte acceptabelt att en så stor grupp går igenom hela skoltiden med så mycket sämre resultat. Jag tror att man måste både förändra själva skolan och påverka mansrollen.
    • Mikaela Valtersson i pressmeddelande 2006-09-09 angående pojkars sämre studiereslutat i jämförelse med flickors. [[1]]
  • Mikaela Waltersson. Hårdför politisk hantverkare, ledamot i riksdagens tunga finansutskott och tidigare skolpolitisk talesman med klara böjelser att göra upp med borgarna.
    • Birger Schlaug spekulerar om framtida språkrör för Miljöpartiet de Gröna på sin blogg, torsdagen 17 maj 2007. [[2]]