Moa Martinson

Från Wikiquote
Citat relaterade till Moa Martinson.
  • Men det är kärleken som är störst, som hjälper över svårigheter, som förenar och kommer de hämningar som konvenans och moral skapat att lossna. Kärlek är kamp, salighet, missmod, förtvivlan hopp, allt vad vi vill, men utan kärleken är vi maskiner.