Moderskap

Från Wikiquote

Moderskap är det att vara mor, med tonvikt antingen på den vårdande eller den födande funktionen och speciellt om kvinna i förhållande till sina barn.

Citat[redigera]

  • Med återupprättandet av moderskapets ädla och aktade plikt som är att fostra ideologiska män, kommer kvinnan att stå i främsta ledet och reellt bli männens kamrat i det aktiva livets alla delar. Kvinnorna kommer följaktligen att få större ansvar och från islamisk synpunkt kommer de att hållas högre i aktning.
    • Ruhollah Khomeini, citerat av Reidar Larsson i Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 195