Hoppa till innehållet

Per Bauhn

Från Wikiquote
Citat relaterade till Per Bauhn.
 • Det är beklagligt att vänsterintellektuella inte längre identifierar sig med förnuft och framsteg utan traskar patrull med diverse mörkermän, nationalister på Balkan, fundamentalister i arabvärlden bara för att dessa grupper delar deras antipati mot en kapitalistisk och liberal västvärld. När man går till sängs med sådana kamrater så är risken stor att man vaknar upp i Tora Bora-bergens grottsystem, akterseglad av framtiden.
  • Per Bauhn i Obs, Sveriges Radio P1, 30 maj 2003.


 • Tänk på hur västeuropeiska vänsterintellektuella väldigt länge avvisade kritik mot Sovjetunionen med hänvisning till att sådan kritik måste ju då gagna USA i det pågående kalla kriget. Alltså, det var inte frågan om det var sant eller inte att det fanns Gulagarkipelager, utan frågan var "vem är det som tjänar på att vi säger att det finns Gulagarkipelager?". Och det är så att säga den moraliska ruttenheten när man släpper sanningskravet. Då är det en fråga om solidaritet. Vi ska säga det som är nyttigt, det som är önskvärt, det som är politiskt korrekt.
  • Per Bauhn i Filosofiska rummet, Sveriges Radio P1, 17 juni 2007


 • Hänvisning till naturliga regelbundenheter används för att driva hem en moralisk tes om hur människor bör uppträda. Vi har flera exempel i vår närhet på naturalistiska felslut. Ta den här pågående fildelningsdebatten, där det ofta kommer upp argumentet att "man kan ju inte kriminalisera en hel generation". Underförstått att om tillräckligt många gör en sak så måste det vara okej. Det är alltså det underliggande argumentet. Det kan ju inte vara fel om alla gör det. Men det är klart att det kan vara fel. En av anledningarna till att man inte upptäcker de här felsluten är just att när tillräckligt många anammar en idé om vad tillräckligt många andra gör så är det både så att det dom andra gör blir rätt och det blir rätt att tycka att det dom gör är rätt. Det är en variant av det här problemet att människor har hellre fel i grupp än rätt ensamma.
  • Per Bauhn i Filosofiska rummet, Sveriges Radio P1, 4 oktober 2009.


 • Stater som bekänner sig till mänskliga rättigheter kan inte ignorera behoven hos nödställda utanför deras gränser. Men de kan heller inte bortse från att deras existensberättigande handlar om att skydda de egna medborgarnas rättigheter, inte att lösa globala problem.
  • Per Bauhn, på Brännpunkt, Svenska Dagbladet, 14 december 2014