Hoppa till innehållet

Rudolf Hilferding

Från Wikiquote
Citat relaterade till Rudolf Hilferding.
Hilferding med sin Margarete 1928.

Citat från Das Finanzkapital[redigera]

 • I förbigående må anmärkas att alla dessa saneringar och reorganiseringar har en dubbel betydelse för bankerna: för det första som en inbringande operation, och för det andra som ett tillfälle att göra sådana nödlidande bolag beroende av sig.
  • Das Finanzkapital, sid. 172. Här citerat ur Lenins Imperialismen som kapitalismens högsta stadium [1].
 • Kombinationen [d.v.s. förenandet av företag tillhörande olika industrigrenar i ett företag] utjämnar konjunkturolikheter och åstadkommer därigenom en beständigare profitnorm för det kombinerade företaget. För det andra åstadkommer kombinationen handelns upphävande. För det tredje åstadkommer den möjlighet till tekniska framsteg och därigenom erhållande av extraprofit i jämförelse med de 'rena' (d.v.s. icke-kombinerade) företagen. För det fjärde förstärker den det kombinerade företagets ställning gentemot det 'rena' i konkurrenskampen under en stark depressionstid (stagnation i affärslivet, kris), då prissänkningen på råmaterialet icke håller jämna steg med sänkningen av fabrikatens pris.
  • Das Finanzkapital, sid. 286-287. Här citerat ur Lenins Imperialismen som kapitalismens högsta stadium [2].
 • Monopoliseringen medför utomordentliga extraprofiter, och vi har sett, hur dessa extraprofiter kapitaliserade och som koncentrerad kapitalmassa tillflyter bankerna. Men samtidigt medför kartellerna en minskning av kapitalplaceringar. I de monopoliserade industrierna därför att kartellens första förhållningsregel är en inskränkning av produktionen, i de icke-monopoliserade därför att dämpningen av profitkvoten i början motverkar lusten till nyinvesteringar. Således växer på den ena sidan snabbt den kapitalmassa, som är bestämd för ackumulation, medan på den andra sidan dess möjlighet till placering minskar. Denna motsättning kräver en lösning och finner den i kapitalexporten. Själva kapitalexporten är inte en följd av monopoliseringen. Den är en manifestation, som är omöjlig att skilja från den kapitalistiska utvecklingen. Men monopoliseringen skärper plötsligt motsättningen och skapar kapitalexportens akuta karaktär.
  • Das Finanzkapital 1947, sid. 317f, enligt svenska Wikipedia.
 • En ständigt växande del av industrikapitalet tillhör inte de företagare, vilka använder det. Kapitalet ställes till deras förfogande endast genom banken, som gentemot dem representerar ägaren. Å andra sidan måste banken fixera en ständigt växande del av sina kapital i industrin. Därigenom blir banken i allt större utsträckning förvandlad till industrikapitalist. Det bankkapital, alltså kapital i penningform, som på så vis i verkligheten förvandlats till industrikapital, kallar jag finanskapital ... Finanskapitalet är alltså kapital, som står till bankernas förfogande och användes av företagarna.
  • Das Finanzkapital, sid. 338 och 339. Här citerat ur Lenins Imperialismen som kapitalismens högsta stadium [3].
 • ... Det är inte proletariatets sak att mot den mera avancerade kapitalistiska politiken ställa den övervunna politiken från frihandelns era och fientligheten mot staten. Proletariatets svar på finanskapitalets ekonomiska politik, imperialismen, kan inte vara frihandeln, utan kan blott vara socialismen. Målet för den proletära politiken kan inte numera utgöras av ett sådant reaktionärt vordet ideal som återställandet av den fria konkurrensen, utan endast av konkurrensens fullständiga upphävande genom kapitalismens avskaffande.
  • Das Finanzkapital, sid. 567. Här citerat ur Lenins Imperialismen som kapitalismens högsta stadium [4].