Hoppa till innehållet

Samuel Columbus

Från Wikiquote

Samuel Jonae Columbus (1642 – 1679), svensk författare, språkforskare och språkteoretiker.

Citat[redigera]

  • Bokstäfr äre teckn, som mäd mångeledes hijt ok dijt dragne streck, prickar ok linier liksom afcopiera tanckan ok dess tolk, språket.
    • En svensk ordeskötsel. Sid. 2 i faksimilutgåvan utgiven 1881.
  • Swerje kan skryta däraf, at ingen främmande Potentat mäd väpnat hand har där-in-fördt någo nytt språk, som i Frankrijke, Spanien ok Ängeland etc. har skedt. [...] Men de främande ord, som i Swerje finnas, äre icke med våld eller med ondo dijt införde, utan mäd godo intagne; icke oss påträngde, men godwilligt herbergerade.
    • En svensk ordeskötsel. Sid. 5 i faksimilutgåvan utgiven 1881.
  • Tyskan ok Swenskan äre i grund alt-ett Språk, som däd synes om en wille resa från Norr-bottn genom Norland, Helsingland, Gestrikland, Upland, Sörmanland, Götharijke, Danmarck, Holsten, Hamburg, Nederland, Tyssland alt op i Swiss, skal han finna hur småningom Munlaget forandras i samme språk: ok fast han stundom byter om hele orden, sijr han likwäl en omwäxling, som alti blijr innom sin kretz. — Att disputera hwilket-dera är kommit åf däd andra, Swenskan af Tyskan, eller Tyskan af Swänskan, är fåfängt, efter de äre ingendera tåf hwar-ann. De är både systrar, hwars faar ok moor äre längst döde. — Nok af, at wij kunne fritt taa den ene tåf den andre hwad som wij behage. Systrar ok syskonbarn måtte lähna hwar annan deras arfgods.
    • En Swensk Orde-skötsel


Externa länkar[redigera]

Wikipedia har en artikel om:
Samuel Columbus
Wikisource
Wikisource
Wikisource har originalverk relaterade till: