Seán Patrick O'Malley

Från Wikiquote
Citat relaterade till Seán Patrick O'Malley.

Citat[redigera]

  • Vi kan aldrig göra lidandet som de utstår ogjort eller fullt ut hela deras smärta. I vissa fall måste vi acceptera att även vi våra ansträngningar att hjälpa kan ge de utsatta smärta och att vi måste be tyst för dem medan vi tar hjälp för att uppfylla vår moraliska skyldighet. Jag förblir engagerad i att arbeta för att hela dem som har blivit så skadade och för att se till att försäkra säkerheten för barn i kyrkans församlingar så att dessa brott aldrig mer sker.
    • Citat ur Vaticanradion. 22 januari 2018, [1].