Sefanja

Från Wikiquote

Sefanja är en bok i Gamla Testamentet i Bibeln, uppkallad efter dess författare, profeten Sefanja.

  • Varken deras silver eller deras guld skall kunna rädda dem på HERRENS vredes dag. Av hans nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Ty en ände, ja, en ände med förskräckelse skall han göra på alla jordens inbyggare.
    • Sef 1:18. 1917 års bibel.
  • Och därinne skola hjordar lägra sig, allahanda vilda djur i skaror; pelikaner och rördrommar skola taga natthärbärge på pelarhuvudena därinne; fåglalåt skall ljuda i fönstren och förödelse bo på trösklarna, nu då cederpanelningen är bortriven.
    • Sef 2:14. 1917 års bibel.