Hoppa till innehållet

Spotted Tail

Från Wikiquote
Citat relaterade till Spotted Tail.
Spotted Tail
  • Det här kriget började inte i vårt land - det blev oss påtvingat av Den store vite faderns barn, som kom för att stjäla landet ifrån oss och som orsakar oss mycket elände. Det är Den store vite fadern och hans barn som bär ansvaret ... Vi vill leva i fred i vårt land och syssla med sådant som ger lycka och välfärd för vårt folk. Men man har skickat hit soldater som enbart tänker på vår förintelse. En del av oss har bytt boplatser för att få omväxling, och andra har begivit sig norrut för att jaga. Men då har de blivit anfallna - antingen från den här sidan eller norrifrån. När de har velat rida hem igen har soldaterna ställt sig hindrande i vägen. Det finns bättre sätt att leva tillsammans. När det uppstår en tvist skulle det vara bäst för båda parter att träffas utan vapen för att diskutera och finna en fredlig lösning.
    • Citat ur Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee, sid. 129.