Stanisław Ryłko

Från Wikiquote
Citat relaterade till Stanisław Ryłko.

Citat

  • Jag glömmer aldrig då den redan gamla Johannes Paulus II bad framför klagomuren och lämnade sin skrivna bön. Detta säger mycket om hans förhållande till det judiska folket.
    • Citat ur Vaticanradion. 15 april 2016, [1].
  • I kväll har jag gått över tröskeln in i detta tempel med en stark bävan i mitt hjärta, eftersom jag är medveten om det enorma ansvaret som detta uppdrag innebär. Kyrkan har en femton sekler lång historia och utmanar oss alla i vår generation att ta ett stort ansvar.
    • Citat ur Vaticanradion. 4 februari 2017, [2].