Sten Dehlgren

Från Wikiquote
Citat relaterade till Sten Dehlgren.
Tor Bonnier och Sten Dehlgren 1945.
  • Hur illa man än tycker om nazismen, måste man önska att Tyskland vinner i detta krig för att skydda oss mot bolsjevismen