Hoppa till innehållet

Sven Hector

Från Wikiquote
Citat relaterade till Sven Hector.
  • Verkliga förhållandet i konflikten Finland-Sovjetunionen kommer inte fram genom känslobedömningar och deklamationer utan genom en konkret historisk social undersökning.
    Verkliga förhållandet rörande Sveriges inre krisläge kommer icke fram genom högtidstalsfraser om 'Sveriges folk som en man' där varje medborgare under tystnad bär sin del av krisbördan, utan genom en undersökning av Sveriges sociala ekonomiska struktur och därmed vilka skikt av befolkningen som faktiskt får bära de tyngsta bördorna: de fattigaste. Men också vilka skift som berikar sig på nödläget.
    • Hector 1940. Citat från Proletären nr 14/2022, sid. 17.