Thomas Stamford Raffles

Från Wikiquote
Citat relaterade till Thomas Stamford Raffles.
Sir Stamford Raffles
  • Det holländska kompaniet, vars enda drivfjäder var vinningslystnaden och som behandlade sina undersåtar vida likgiltigare och hänsynslösare än fordom en västindisk plantageägare en hop slavar på sin plantage - ty den senare hade betalat för den mänskliga egendomen, den förre däremot inte - uppbjöd hela despotismens till buds stående apparat för att pressa fram tributen till sista styvern ur folket och krama ur det sista droppen av arbetsförmåga. Så förvärrade man ytterligare ett oberäkneligt och halvbarbariskt herraväldes onda sidor genom att utöva det med förhärdade politikers hela durkdrivenhet och monopolistiska handelsmäns hela egennytta.
    • T.S. Raffles, The History of Java (London 1871), bd 1, sid. 168. Här citerat ur Karl Marx, Det brittiska herraväldet i Indien, i Karl Marx - Texter i urval, sid. 191.