Hoppa till innehållet

Urho Kekkonen

Från Wikiquote
Urho Kaleva Kekkonen (1977)

Urho Kekkonen, född 1900, död 1986, finländsk politiker, statsminister och president.

"Under debatter om presidentens ställning har det här hos oss någon gång blivit sagt att den utrikespolitiska ledningen borde omhändertas av statsministern och inte av republikens president. Härvid har man hänvisat till praxis i några andra länder som är jämförbara med vårt land. Den situation som råder hos oss är emellertid en följd av historiska fakta och praktiska omständigheter. Som vi vet har våra regeringar varit beklagligt kortlivade. Deras genomsnittliga "livslängd" har varit bara ett år. Under dessa omständigheter har i vårt statsliv presidenten företrätt kontinuiteten, varit dess symbol och garant. Så har det förhållit sig särskilt på det viktiga utrikespolitiska fältet.
Det är mycket svårt att tänka sig att ansvaret för ledningen av utrikespolitiken, av vilken man både hemma och utomlands med rätta väntar sig långsiktighet, skulle överlämnas åt de påfallande ofta växlande regeringarna och statsministrarna."

Ur Urho Kekkonens Ekudden (1981), s. 29-30


"Det är förmodligen ingen överraskning att alla inte är förtjusta över den internationella aktning Finland har tillvunnit sig. Men hänsyftning på fundamentet för vår säkerhetspolitik har man skapat ett sådant begreppsvidunder som "finlandiseringen". Med Finland som varnande exempel har man försökt bevisa att den stat som strävar till ömsesidigt förtroende med Sovjetunionen och ger sig in på ett vittomfattande samarbete med den kantänka oundvikligen hamnar i en underordnad ställning. Även om staten i fråga skulle bibehålla de yttre insignierna på sin oavhängighet kan den enligt vad som påstås inte längre föra en självständigt in- och utrikespolitik.
Vårt svar på detta är entydigt.
Vi har ingått politisk förlikning med vår stormaktsgranne som har ett olikartat kulturarv och en annorlunda samhällsordning än vi. Under förloppet av drygt trettio år har vi kommit till insikt om att samarbete med Sovjetunionen inte blott är möjligt utan också mycket fördelaktigt för oss.
Det på VSB-fördraget baserade ömsesidiga förtroendeförhållandet har inte inskränkt vår självständighet utan tvärtom befäst vår internationella ställning och vår statliga oavhängighet.

Ur Urho Kekkonens Ekudden (1981), s. 56-57


"I min ungdom ivrade jag för ett finskt Finland. Men under decenniernas lopp har jag lärt mig förstå att tvåspråkigheten är en rikedom för oss finländare. Hela Finlands folk har numera insett att bevarandet av svenska språket i Finland och stärkandet av den svenskspråkiga folkdelens ställning är en viktig uppgift som kräver gemensamma ansträngningar.
Språkstriden störde på sin tid uppbyggnaden av landet på hela rikets nivå. Nu är den striden över och detta har säkert betytt mycket för den svenskspråkiga befolkningen. Enligt min mening borde vi inte när det gäller vårt förhållande till våra nationella, språkliga och religiösa minoriteter blott stirra på den formella sidan av saken när det är fråga om den svagare partens trygghet, trivsel och existens. I sådana angelägenheter borde vi inte ta till hårklyverier utan visa tolerans och generositet."

Ur Urho Kekkonens Ekudden (1981), s. 105-106

Wikipedia har en artikel om:
Urho Kekkonen