Vänskap

Från Wikiquote
Citat relaterade till Vänskap.
  • "Att tycka om och ogilla samma saker, det är sann vänskap." ~ Sallustius, Bellum Catalinae.