Valentina Teresjkova

Från Wikiquote
Citat relaterade till Valentina Teresjkova.
Sovjetiska kosmonauter.
  • Mamma, det är din dotter som talar till dig från världsrymden. Jag är nu den första kvinnan som flyger i rymden.
    • Teresjkova i samtal till en ovetande mor på textilfabriken Röda Perekop. Citat ur Proletären nr 24/2023, sid. 13 [1]