Wikiquote:Administratörer

Från Wikiquote

En administratör eller sysop på Wikiquote har lite fler befogenheter än andra användare. De kan radera och återställa sidor, låsa och låsa upp sidor, radera bilder (vilka dock inte kan återställas efter att de har raderats), redigera låsta sidor, redigera systemmeddelanden samt blockera och avblockera inloggade användare och IP-adresser. Administratörer tillsätts av byråkrater efter val på Wikiquote:Ansökan om administrativ behörighet. Se även Wikipedias Manual för administratörer.

Administratörer har inte någon särskild auktoritet utan är vanliga deltagare som fått lite högre behörighet därför att man litat på dem. Man kan inte kräva att en administratör skall utföra någon åtgärd, utan vederbörande utför så mycket som han eller hon själv önskar.

Administratörer väljs inte för en viss tidsperiod, men man kan begära avnominering på ansökningssidan enligt de regler som finns fastställda där. Vid lång inaktivitet, åtminstone under mer än ett år, kan man dock begära att användare blir av med sin administratörsbehörighet. Man skall först lämna ett meddelande på vederbörande persons användardiskussion och någon vecka därefter begära borttagande av behörigheten på meta:Removal of access.

De mest använda befogenheterna i korthet[redigera]

  • Radera sidor: sidor som helt uppenbart inte passar på Wikiquote kan raderas utan diskussion. Sådana sidor kan till exempel vara klotterartiklar, testartiklar ("hej"), sidor som innehåller reklam eller endast en extern länk till någon sida, som är felaktigt skapade (i fel namnrymd m.m.) eller som inte längre används. Andra sidor bör först anmälas till Wikiquote:Sidor som bör raderas. Raderade sidor kan när-som-helst återställas av administratörer.
  • Skrivskydda sidor: vissa sidor kan vara utsatta för återkommande fall av klotter och vandalism. Administratörer kan då skrivskydda dessa över en kortare eller längre tidsperiod, och kan även hindra nyskapande av ett visst sidnamn. Sidor kan antingen vara helskyddade, vilket innebär att endast administratörer kan redigera dessa, eller halvskyddade som betyder att endast oinloggade eller obekräftade användare hindras från att redigera. Man bör generellt sett vara försiktig med att skrivskydda eftersom Wikiquote skall vara fritt för alla att redigera.
  • Blockera användare: användare eller IP-adresser som vid upprepade fall klottrar eller vandaliserar kan blockeras. Förstagångsklottrare bör bara blockeras under en kortare tidsperiod. Upprepat klotter kan leda till längre blockeringar.

Administratörer på svenska Wikiquote[redigera]

Globala administratörer[redigera]

Se även[redigera]