Hoppa till innehållet

Wikiquote:Textformatering

Från Wikiquote

Textformatering

[redigera]

Se även "Wikiquote:Hur man redigerar en sida"

Hur det ser ut Vad du skriver

Kursiv, fet, kursiv och fet.

 • Detta är dubbla och tredubbla apostrofer, inte citattecken.
''Kursiv'', '''fet''', 
'''''kursiv och fet'''''.

Du kan även använda kursiv och fet stil om önskad effekt snarare är en viss stil än betoning. Exempelvis i matematiska formler:

F = ma
 • Dock är skillnaden inte så viktig, och de flesta bryr sig inte om den.
Du kan även använda <i>kursiv</i> och <b>fet</b> stil om 
önskad effekt snarare är en viss stil än betoning. 
Exempelvis i matematiska formler:


:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
Ett skrivmaskinstypsnitt för tekniska termer.
Ett skrivmaskinstypsnitt för <tt>tekniska termer</tt>.
Du kan stryka över borttaget material

och stryka under nytt material.

 • Bra för redigering av exemplevis egna, gamla inlägg på diskussionssidor, där det kan vara önskvärt att det inte raderas mitt i diskussioner.
Du kan <strike>stryka över borttaget material</strike><br>
och <u>stryka under nytt material</u>.

Tecken för omljud och accenter: (Se Wikipedia:Specialtecken)
À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
õ ö ø ù ú û

ü ÿ

&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; &ucirc; 
&uuml; &yuml;

Interpunktion:
¿ ¡ « » § ¶
† ‡ • —


&iquest; &iexcl; &laquo; &raquo; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &mdash;

Kommersiella symboler:
™ © ® ¢ € ¥

£ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;
Nedsänkt: x2

Upphöjt: x2 or x²

Den senare metoden för att skriva upphöjt (superscript) kan inte alltid användas, men om möjligt är det att föredra eftersom webläsare har lättare att ordna med radavstånd om den metoden används.

ε0 = 8.85 × 10−12

C² / J m.
Nedsänkt: x<sub>2</sub>
Upphöjt: x<sup>2</sup> or x²

ε<sub>0</sub> =
8.85 × 10<sup>−12</sup>
C² / J m.
Grekiska bokstäver:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω


&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Matematiska tecken: (Se wikipedia:Specialtecken)
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔


&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
x2   ≥   0 sant då x reellt.
 • För att skapa större mellanrum, använd icke-brytande mellanslag - &nbsp;.
 • &nbsp; förhindrar även radbrytningar mitt i en text, vilket är användbart i formler.
<i>x</i><sup>2</sup>  ≥  0 sant då <i>x</i> reellt.

Ascii art-integraler (börja varje rad med ett blanksteg):

 ∞ -x2
 ∫ e  dx = √π
-∞ 
 

 ∞ -<i>x</i><sup>;2</sup>;
 ∫ e  d<i>x</i> = √π
 -∞