Hoppa till innehållet

Wikiquote:Upphovsrätt

Från Wikiquote

Mycket av materialet i Wikiquote skyddas av upphovsrätten. Nedan följer grunderna vad gäller citat och upphovsrätt.

Upphovsrätt[redigera]

I den mån man citerar ur ett verk som har publicerats gäller samma regler som för andra litterära verk - upphovsmannen äger rätten att sprida sitt verk under ett visst antal år, "skyddstiden". Många citat är naturligtvis så gamla att skyddstiden har gått ut medan andra skyddas av upphovsrätten.

Fair use[redigera]

Eftersom Wikiquote tillhandahålls av stiftelsen Wikimedia med högkvarter i USA gäller den amerikanska upphovsrättslagstiftningen. Denna lagstiftning tillåter att man i någon mån sprider ett verk utan upphovsmannens tillåtelse, "fair use".

Hur mycket av ett verk som kan spridas på detta sätt avgörs i domstol. När amerikanska domstolar tidigare har avgjort upphovsrättsmål har man tagit hänsyn till fyra faktorer för att avgöra om denna spridning har varit godtagbar:

  1. syftet med spridandet; om syftet är kommersiellt eller ideellt.
  2. egenskaper hos det skyddade verket.
  3. hur mycket av verket som sprids på detta sätt
  4. vilken effekt detta spridande har på den marknad där verket bjuds ut mot betalning

Vad gäller citat på Wikiquote gäller att spridandet inte sker för att tjäna pengar och syftet är ideellt. Vad gäller den tredje punkten tillhandahåller Wikiquote endast korta citat. Det sista är särskilt viktigt - man kan endast citera mindre stycken ur ett verk och om en artikel innehåller mer än så kan det vara ett brott mot upphovsrätten. Genom att endast citera mindre stycken kommer Wikiquote knappast att påverka upphovsmannens möjlighet att tjäna pengar på sitt verk.

En amerikansk domstol förklarade i ett fall att 41 citat från TV-serien Seinfeld var för mycket trots att syftet med spridandet inte var kommersiellt länk

Att citera lagom[redigera]

Det är alltså viktigt att man inte tar med för många citat från en TV-serie, film eller en bok för att inte riskera att komma över denna förvisso vaga gräns. Var därför noga med att t.ex. inte ta med för många citat ur samma avsnitt ur en TV-serie för att inte riskera att komma över denna gräns.

Om detta följs riskerar knappast stiftelsen Wikimedia att få problem på grund av detta. För mer information kan du läsa Wikipedias artikel om fair use.

Om du tror att en artikel har alltför många citat ur samma verk kan du ta upp detta på Bybrunnen.

Licens[redigera]

Allting som skapas av Wikiquotes användare, inklusive urvalet av citat, licensieras under licenserna Creative Commons-licensen Erkännande-Dela Lika 3.0 och GNU Free Documentation License.