Wikiquotediskussion:Om

Från Wikiquote
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En programförklarande sida[redigera]

Jag har tänkt mig att man kan samla programförklarande information på den här sidan istället för att sprida ut mer eller mindre samma saker på flera ställen. Jag dristade mig till att skriva några meningar om detta. Om det inte passar får man väl tänka om.

Följande textstycke fanns på Wikiquote:Wikiquote som nu omdirigeras hit. Man kan kanske arbeta in det här?

Vad är Wikiquote?

Wikiquotes syfte är att vara en precis och innehållsrik samling av välkända citat.

  • Precis: Wikiquote strävar efter riktighet och verifierbarhet. Där det är möjligt ska källor alltid anges: företrädesvis förstahandskällor (det vill säga där citatet först uttrycktes), i annat fall en trovärdig källa där citatet refereras. Vi försöker också att finna citat som felaktigt tillskrivits en viss person samtidigt som detta tydligt anges och hur den felaktiga tillskrivningen uppstod.
  • Innehållsrik: Wikiquote strävar efter att ha citat från många olika personer, litterära verk, filmer, minnesverk, epitafier och så vidare.
  • Välkända: Wikiquote är begränsat till citat som har blivit välkända och uppmärksammade. Ett citat kan vara relevant antingen eftersom det har blivit välkänt av sig själv, eller – mer vanligt – eftersom det har yttrats av någon välkänd person eller förekommit i något välkänt verk.
  • Citat: Wikiquote är en citatsamling. Samtidigt som artiklar på grund av fullständighet ska innehålla en kort introduktion som förklarar ämnet eller källan är huvudsyftet att inkludera citat.

Diupwijk 20 november 2010 kl. 19.30 (CET)Svara[svara]