Wilhelm Agrell

Från Wikiquote
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Citat relaterade till Wilhelm Agrell.

Wilhelm Agrell, född 13 oktober 1950, är en svensk författare och historiker med inriktning på freds- och konfliktforskning samt professor i underrättelseanalys.

Citat[redigera]

 • Om Sveriges deltagande i Afghanistankriget 2001– efter 2010 där Sverige började delta i den väpnade konflikten med stridshandlingar:
  Sverige hamnade i krig, men det verkar just som om vi "hamnade" i krig. Det var inget genomtänkt beslut. Det finns ingen strategisk analys bakom det och saken kommunicerades aldrig varken till medborgarna eller till riksdagen som faktiskt beslutade fortlöpande om den svenska insatsen. [...] Jag kritiserar regeringen för att de inte har talat klarspråk till medborgarna. Man har varit rädd för att [...] den bräckliga enheten kring den svenska Afghanistaninsatsen skulle brytas upp.
 • Om vilken roll USA:s intresse av information spelade vid FRA-lagens införande 2008:
  Det här handlar ju inte enbart, eller ens huvudsakligen om nationella intressen, utan här finns en stor partner som ligger i bakgrunden och trycker på och är väldigt intresserad av att det här ska lösas på ett så smidigt sätt som möjligt, så att man kan få tillgång till det här materialet och den här trafiken. [...] När man en gång kommer att kunna skriva historien om det här, vilket kommer att dröja ganska länge, så tror jag att USA:s roll kommer att framstå som ganska stor i de här sammanhangen.

Dialog[redigera]

 • Om Sveriges deltagande i Afghanistankriget 2001– efter 2010 där Sverige började delta i den väpnade konflikten med stridshandlingar:
  Claes Elfsberg: Berättade inte regeringen det tillräckligt tydligt?
  Wilhelm Agrell: Nej! Om man läser innantill i regeringens [...] tre på varandra följande propositioner så kan man se hur man visserligen nämner det här strategiskiftet, men beskriver det på ett selektivt sätt och i förskönade ordalag.
  [...]
  Claes Elfsberg: Nu kan man ju tänka sig att alla visste att det handlade just om krig i Afghanistan. Har det varit någon som har försökt att dölja just detta faktum?
  Wilhelm Agrell: Ja, det framgår ju inte av regeringens propositioner och det är trots allt regeringens propositioner som riksdagen har att rösta om, och den svenska allmänheten har nog inte riktigt förstått vad det är som pågår där därför man har ju ändå en bild som försvarsmakten och de politiskt ansvariga gemensamt har skapat att det här är en fredsoperation huvudsakligen för att stabilisera landet och bygga upp landet.
  Claes Elfsberg: Varför tror du att regeringen inte ville göra det allmänt känt i så fall att det var fråga om krig?
  Wilhelm Agrell: Därför att det skulle ha skapat en massa problem. Den svenska allmänheten är inte omedelbart beredd att skriva under på det på samma sätt som den danska till exempel har varit.
  [...]
  Claes Elfsberg: Hade Sverige något alternativ när USA ville förändra uppdraget?
  Wilhelm Agrell: Ja det är klart man hade ett alternativ att säga att vi vill inte vara med, men det hade varit förenat med en politisk kostnad.
  [...]
  Wilhelm Agrell: Den avgörande frågan är egentigen "Talar man klarspråk till de egna medborgarna?" och det är där jag har min viktigaste kritik, tycker jag. Det har man inte levt upp till här.