Frihet

Från Wikiquote
Hoppa till: navigering, sök
Sweden road sign A40.svg Den här artikeln innehåller citat utan källhänvisning.
Alla citat måste kunna styrkas. Se Wikiquote:Källor för mer information.
Citat relaterade till Frihet.
 • "Med frihet menar jag försäkran att varje man skall vara skyddad i att göra vad han anser är hans skyldighet mot påverkan från myndigheter och majoriteter, seder och åsikter." ~ Lord Acton
 • "Låt dig inte skrämmas... inte heller lida själv från att övertalas bort från dina friheter av några anspråk på artighet, känslighet eller anständighet. Dessa, som dom oftast används, är bara tre olika namn för hyckleri, lagvrängning och feghet." ~ John Adams
 • "Det är i sanning inte för ära, inte för rikedomar, ej heller utmärkelser vi slåss, men för frihet, för det allena, som ingen ärlig man ger upp utan livet självt." ~ Robert the Bruce
 • "Den fria mannen är den som inte räds att gå till änden av sina tankar." ~ Léon Blum
 • "Frihet är inte kollektiv, den är personlig. All frihet är individuell frihet." ~ Calvin Coolidge
 • "De som ger upp sin grundläggande frihet för att köpa sig lite tillfällig trygghet, förtjänar varken frihet eller trygghet." ~ Benjamin Franklin
 • "Frihet innebär makt att göra vadhelst som icke skadar någon annan; för utövning av varje människas naturliga rättigheter finns därför inga andra gränser än de, som tillförsäkrar samhällets övriga medlemmar åtnjutandet av samma rättigheter." ~ Franska nationalförsamlingens deklaration om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna, 27 augusti 1789.
 • "Den enda friheten som räknas är friheten att göra vad andra tycker är fel. Det är ingen mening att kräva frihet att göra det som alla kommer applådera. Det är ingen mening att ha ett fritt samhälle i där det inte finns något missbruk. Missbruk är kännetecknet av frihet." ~ Lord Hailsham
 • "De överlägset otaligaste och mest upprörande kränkningar av personlig frihet och individuella rättigheter genomförs av regeringar... De större brotten i historien, dom utförda på en större skala, har genomförts inte av individer eller grupper av individer utan av regeringar som en medveten politik av dessa myndigheter... med andra ord, av officiella representanter av regeringar, som agerar i deras officiella ställning." ~ John Hospers
 • "Frihetens träd måste tid efter annan förfriskas med patrioters och tyranners blod." ~ Thomas Jefferson
 • "Frihet är ett stormande hav; bara ängsliga människor föredrar tyranniets stillhet." ~ Thomas Jefferson
 • "Frihet innebär alltid frihet för oliktänkande." ~ Rosa Luxemburg
 • "Allt Jag ber om är lika frihet. När den nekas mig, som den alltid gör, tar Jag den ändå." ~ H.L. Mencken
 • "Om de skall förbli de centrala värden som styr specificeringen av våra bekymmer och focus för våra problem, måste idealen om frihet och förnuft omformuleras. Om problemen preciseras, blir lösningar möjligare än de var för tidigare tänkare och forskare. För i vår tid är dessa två värden förnuft och frihet utsatta för uppenbara och ändå svårgripbara faror. De underliggande strömningarna är välkända. Väldiga rationella organisationer -kort sagt, byråkratier - har verkligen vuxit i styrka, men det har inte förnuftsgåvorna hos den stora massan av individer. Kringskurna av vardagslivets miljöer kan vanliga människor ofta inte resonera om de större strukturer - rationella och irrationella - som deras miljöer är underordnade delar av. Således utför de ofta serier av till synes rationella handlingar utan att ha en aning om vilka mål de tjänar, och misstankarna växer, att också de i toppen - likt Tolstojs generaler - bara låtsas att de vet. Sådana organisationers tillväxt inom en tilltagande arbetsfördelning skapar allt fler områden i tillvaron, arbetet och fritiden, där förnuftigt tänkande är omöjligt. Soldaten till exempel utför en hel rad funktionellt rationella handlingar helt korrekt utan att ha en aning om de yttersta målen för detta handlande, eller om varje handlingsfunktion inom helheten. Till och med människor med en tekniskt överlägsen intelligens kan effektivt utföra de uppgifter de fått sig tilldelade utan att se att resultatet blir den första atombomben." ~ C. Wright Mills
 • "Att förbjuda oss någonting är att göra oss ha en önskan för det." ~ Michel de Montaigne, Essays, 1559.
 • "Jag vill inte ha en advokat som talar om för mig vad jag inte får göra. Jag anlitar honom för att tala om för mig hur jag ska kunna göra det jag vill göra." ~ J.P. Morgan
 • "Individuella rättigheter är inte tillgängliga för demokratiska val; en majoritet har ingen rätt att rösta bort rättigheter från en minoritet; Den politiska funktionen av rättigheter är att skydda minoriteter från övergrepp av majoriteten (och den minsta minoriteten på jorden är individen.)" ~ Ayn Rand
 • "Fria samhällen...är samhällen i rörelse, och med rörelse kommer spänning, avvikelse, friktion. Fria människor skapar gnistor, och de gnistorna är de bästa bevisen på frihetens existens." ~ Salman Rushdie
 • "Frihet är det bästa ting,
  där sökas kan all världen omkring,
  den frihet kan väl bära.
  Vill du vara dig själver huld,
  du älska frihet mer än guld,
  ty frihet följer ära." ~ Biskop Tomas i Strängnäs
 • "Om priset för personlig frihet är ett mindre-än-perfekt skydd från livets många skiftande växlingar, är det ett pris väl värt att betala." ~ Dan Walters
 • "Frihet är det enda ting som man inte kan äga om man inte är villig att ge den till andra." ~ William Allen White

Se även[redigera]