Östen Undén

Från Wikiquote
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  • "Vi har fört en generös politik mot de 30000 balterna i landet som utgör en utrikespolitisk belastning för oss. De baltiska patrioternas ståndpunkt, att det enda rätta är att slå vakt om ländernas framtid som självständiga, är enligt min tro rena illusionspolitiken. Redan under mellankrigstiden hystes starka tvivel om deras framtid. Dessa folks politiska mogenhet var inte särskit markerad."


"Dessa förhoppningar är enligt min tro rena illusionspolitiken. Redan under mellankrigsperioden rådde på många håll i världen ett starkt tvivel om dessa små nyupprätttade republikers framtid. Deras läge var sådant, att ingen gärna kunde tveka om att ett återuppstigande Ryssland skulle vilja ha ett avgörande inflytande på deras framtid. Den politiska mogenheten hos dessa folk var inte heller särskilt markerad. De startade som bekant som mönstergilla demokratier, men hamnade i ett fruktansvärt partiväsende, som sedan utmynnade i diktatur."

Undén om de baltiska staternas självständighet. Riksdagens andra kammare 23 november 1945. Citerad ur Yngve Möllers biografi "Östen Undén - en biografi", Norstedts 1986, s. 251


"Sovjetunionen hade begått ett stort politiskt misstag genom att vägra tolerera en demokratisk folkrörelse i Ungern. Ingen ville betrakta de sovjetiska trupperna i Ungern såsom enbart väktare av ordning och lugn. Dessa trupper representerade ett främmande lands nakna makt och hela världens sympatier strömmade mot dem, som gjorde så heroiska ansträngningar för att vinna ökad frihet för sitt folk och sitt land."

Tal i FN:s generalförsamling den 29 november 1956 om Sovjetunionens ockupation av Ungern. Citerad ur Yngve Möllers biografi "Östen Undén - en biografi", Norstedts 1986, s. 418

Externa länkar[redigera]

Wikipedia-logo-v2-sv.svg
Wikipedia har en artikel om:
Östen Undén