Hoppa till innehållet

Albert Einstein

Från Wikiquote
Albert Einstein 1947

Albert Einstein, 14 mars 1879 - 18 april 1955, världsberömd tysk fysiker.

Citat med källa[redigera]

 • ”jag kommer alltid tillbaka”
 • En planerad ekonomi, som anpassar produktionen till samhällets behov, skulle fördela det nödvändiga arbetet bland dem som kunde arbeta och garantera livsuppehället för varje man, kvinna och barn. Genom utbildning av människan och främjande av hennes medfödda förmåga skulle man försöka utveckla hennes ansvarskänsla för medmänniskorna i stället för den glorifiering av makt och framgång som nu är vanlig i samhället.
  • Artikeln Varför socialism? i första numret av den USA-amerikanska marxistiska tidskriften Monthly Review, maj 1949. [1]
 • Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.
  • Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg, och föder utveckling.
  • "What Life Means to Einstein", The Saturday Evening Post (26 Oktober 1929).
 • Falling in love is not at all the most stupid thing that people do — but gravitation cannot be held responsible for it.
  • Att falla för varandra är inte alls det dummaste folk gör — men gravitationen kan inte hållas ansvarig för detta.
  • Klottrat (på tyska) i mariginalen av ett brev till honom (1933). Citerat i Albert Einstein, The Human Side: New Glimpses From His Archives (1981), ISBN 0691023689.
  • Obekräftad variant: Gravitation is not responsible for people falling in love (Gravitationen kan inte hållas ansvarig för att folk faller för varandra).
 • För mig är Gud inget annat än ett uttryck för och en produkt av människans svagheter. Einstein i ett brev 1954. [2]
 • Bibeln är en samling aktningsvärda men ändå primitiva legender och hur som helst tämligen barnsliga. Einstein i ett brev 1954. [3]


Från Mein Weltbild (1931)[redigera]

"Mein Weltbild" (1931) [Min världsbild, "Min syn på världen"], översatt som titeluppsatsen "The World As I See It" i boken The World As I See It (1949).] Olika engelska översättningar har publicerats av denna uppsats, eller delar av den, bland annat en kallad "What i Believe" (Vad jag tror eller Det jag tror på). En annan sammanställning som också innehåller samma text är "Ideas and Opinions" (Idéer och åsikter), från 1954.
 • How strange is the lot of us mortals! Each of us is here for a brief sojourn; for what purpose he knows not, though he sometimes thinks he senses it. But without deeper reflection one knows from daily life that one exists for other people — first of all for those upon whose smiles and well-being our own happiness is wholly dependent, and then for the many, unknown to us, to whose destinies we are bound by the ties of sympathy. A hundred times every day I remind myself that my inner and outer life are based on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving...
 • Bro's before hoes, thy hoes shall never be there for you in every condition but a bro will always be there for you - through fire, pain, hell and war

Från The World As I See It (1949)[redigera]

Obekräftade[redigera]

Följande har citerats från The World As I See It, men finns inte med i senare förkortade utgåvor, efter originalutgivningen 1949, och är därför ännu inte bekräftade.

 • Nationalism is an infantile disease. It is the measles of mankind.
  • Nationalism är en barnsjukdom. Den är mänsklighetens mässling.
 • The state is made for man, not man for the state. And in this respect science resembles the state.
  • Staten är till för människan, människan är inte till för staten. Och ur denna aspekt återspeglar vetenskapen staten.
Wikipedia har en artikel om:
Albert Einstein