Hoppa till innehållet

Algot Rosberg

Från Wikiquote
Citat relaterade till Algot Rosberg.
Anton Nilson och Algot Rosberg

Ideologi

[redigera]
 • Förbannade klassamhälle! Om jag hade makt så vore det slut med dig. Samhället kan ta ifrån oss allt, till och med våra huvuden, men våra idéer kan det inte ta ifrån oss. De kan inte halshuggas. De står kvar trots allt. Kamrat, du som läser detta, om du är järnvägsman eller annan arbetare, så är du en slav, slav under kapitalismens knutpiska. Du har lidna oförrätter att hämnas. Gå därför icke slö och likgiltig. Slut dig till dem som slåss för din och allas frihet. Då skall lyckan le mot dig.
  Din dödsdömde Algot Rosberg
  • Skrivet i fångvagnen som transporterade Rosberg till fängelset i Karlskrona. Citerat ur Proletären nr 28/08, sid. 10.
 • Den mänskliga historien, så långt vår kunskap omfattar densamma, omtalar för oss, att en kamp mellan olika klasser och folk nästan alltid försiggått. Kamp mellan herren och slaven, kamp mellan den besutne och obesutne, mellan de härskande och förtryckta. Denna kamp kommer aldrig att upphöra så länge det finns olika klasser och intressemotsatser mellan dessa.
  • Rosberg, A., 1918. Amalthea. Axel Holmströms Förlag, Stockholm, s. 42.
 • Medan det helt naturligt måste ligga i arbetarnas intresse att så skarpt som möjligt gå till anfall, utan hänsyn vare sig åt ena eller andra hållet, för att förbättra sina ekonomiska villkor, ligger det däremot sålunda i politikernas intresse att söka hindra de ekonomiska striderna och där detta icke går söka avleda dem, så att tilläventyrs icke en del – och det en avsevärd del – stötes bort.
  • Kritik mot kopplingen mellan det Socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen. Amalthea, s. 7-8.
 • Låt oss lämna dessa lumpna socialdemokratiska blad och deras skrivare åt sitt öde. Förr eller senare skall proletariatet göra upp med förräderiet, göra upp med arbetarnas farligaste fiender.
  • Amalthea, s. 26.
 • Vi, som voro fullkomligt okunniga om dynamitens egenskaper, hade eftersträvat en skarp knall för att bryta strejkbrytarnas trygga ro och sätta deras nerver i en sådan spänning, att vistelsen här skulle bli dem outhärdlig, uppnådde våra högsta förväntningar. Knallen hördes som det kraftigaste kanonskott över hela staden.
  • Amalthea, s. 25.
 • En grövre järnkätting, som var spikad kors och tvärs för luckan i fartygssidan, där bomben placerades, splittrades i småbitar och trängde in i fartyget och sårade ett 20-tal, medan en, internationelle strejkbrytaren Close från Hull, dödades. Med all säkerhet hade även han undgått allvarligare skada, om han ej placerat sig mitt för nämnda lucka.
  • Amalthea, s. 25.
 • Men här var det arbetare som handlade proletäriskt med rättvisan i ena handen och bomben i den andra. Här i landet ha ledarna tagit monopol på att "handla" (gud nåde oss!) för arbetarna och därför blir det också i deras ögon ett himmesskriande brott om arbetarna själva våga både tänka och handla så som situationen kräver.
  • Amalthea, s. 26.