Hoppa till innehållet

Anders Borg

Från Wikiquote
Citat relaterade till Anders Borg.
Anders Borg 2010

Citat av Anders Borg[redigera]

 • Vad man har kunnat se i historien är att vad staten har gjort det är att den har gynnat de grupper som har kontrollerat den, och så är det fortfarande. Man ska inte inbilla sig att staten har förändrats bara för att det är en annan grupp som styr den.
 • Om jag fick vara statsminister så skulle jag inte göra ett jota, då skulle folk få göra exakt vad de ville själva.
 • Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken, i syfte att öka den allmänna välfärden, kommer att vara politikens och den politiska ingenjörskonstens viktigaste uppgift under de närmaste tre-fyra decennierna. Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.
  • Anders Borg i sin skrift "Generell välfärdspolitik – bara magiska ord" från 1992.
 • Vi har även låtit [Riksdagens Utredningstjänst] granska de fördelningspolitiska effekterna av vår skattepolitik. Det visade sig då att 50 procent av skattesänkningarna tillföll den tiondel av befolkningen som har de högsta inkomsterna. De fick en årlig förbättring med 24 000 kronor medan den tiondel som hade lägst inkomst tillfördes 1 600 kronor per år. Att moderat politik får sådana fördelningseffekter är varken önskvärt eller nödvändigt. En omläggning har därför inletts och kommer att vara genomförd i god tid före valet 2006.
  • Anders Borg, Fredrik Reinfeldt och Mikael Odenberg i en utvärdering av Moderaternas politik inför valet år 2002, Dagens Nyheter, 4 mars 2004.

Om public service[redigera]

 • Politiken kan, något överdrivet och elakt, sägas syfta till att förhindra att publikens smak styr programvalet. Genom monopolet har konkurrens förhindrats. Den som inte är nöjd med statens utbud har inget alternativ och genom licensfinansieringen har man undvikit att bli beroende av annonsörer som kräver lyssnarsiffror. Nogsamt har alla vägar där individens val och önskemål kan påverka utbudet stängts.
  • Anders Borg i Förmynderiets teori: en kritik av public service-ideologin, Ratio, 1994
 • Radio och tv i allmänhetens tjänst är betydelsefullt för att ett allsidigt medieutbud ska kunna komma alla till del.
  • Anders Borg i Budgetpropositionen 2010/11:1, Utgiftsområde 17, s. 22.
 • När samhällsreformatorn manipulerar människor och driver dem mot mål de inte valt förnekar han dessa människor kärnan i deras väsen.
  • Anders Borg i boken Förmynderiets teori : en kritik av public service-ideologin, Stockholm : City Univ. Press, 1994, ISBN 91-7562-063-4.

Finansminister[redigera]

 • I värderingarna skiljer jag mig inte så mycket från en socialdemokrat, men däremot i uppfattningar om hur saker hänger ihop och vad som bör göras.
 • Utifrån vår allmänna ekonomiska strategi är det prioriterat att sänka skatten på arbete, inte på sprit. Det är viktigare att folk arbetar än att de super.
  • Anders Borg efter en diskussion om höjda minimiskatter på alkohol vid EU:s finansministermöte i Bryssel. Citerad av TT 7/11 2006.
 • Definitionen av feminism är att det finns en könsmaktsordning och att man vill ändra på det. Eftersom jag delar den uppfattningen, och det här är en idétradition som är nära förknippad med hur jag ser på frihet och människors lika värde, så tycker jag att det är naturligt att kalla sig feminist.
 • Jag skulle vilja påstå att det inte är så svårt att ställa sig till höger om mig i någon fråga.
 • I Katrineholm, där jag bor, finns det ingen järnväg
 • Ingen delar svartmålarnas depressionsfaror. Ingen, möjligtvis med undantag för Pär Nuder, delar bedömningen att Sverige står inför en nära förestående bankkris.
  • Anders Borg i riksdagen 15/4 2008. I januari 2011 tillkännager Borg att Sverige sommaren 2009 var mycket nära ett läge där två av storbankerna - Swedbank och SEB - kunde ha gått omkull och fått tas över av staten.
 • Jag tror att vi höjde a-kasseavgiften mer än vad jag skulle ha gjort i dag. Höjningen hade större effekter på medlemskapet i a-kassan än vad jag skulle ha trott.
  • Anders Borg i Rakt på med K-G Bergström, SVT, 9 december 2008.
 • Vi har i dag en a-kassa som ligger i linje med det som forskning och erfarenhet tyder på pressar ned arbetslösheten, och inte lite, utan mycket. Det är inte lite forsknings- och erfarenhetsstöd, utan brett och omfattande.
  • Anders Borg i riksdagen, 11 december 2008, i sitt svar på kritiken att regeringens höjning av avgifterna och sänkning av ersättningsnivån har lett till att 500 000 har lämnat a-kassorna samtidigt som arbetslösheten har ökat under det senaste året.
 • – Om man verkligen vill skada tilltron till näringslivet och marknadsekonomin då ska man som en del företrädare, det tycker jag man även ser hos Svenskt Näringsliv, agera som att man är ett särintresse för väldigt rika personer och driva frågor utifrån vad de personerna har för intressen. – När jag nu tittar på arbetsrättsliga regler i Sverige då kan jag notera att här kan man säga upp 30-40 procent av personalen på sex-nio månader i Sverige. Vi har en av Europas mest flexibla arbetsmarknader. Det känns inte aktuellt att man i ett sådant läge skulle ta upp en diskussion om arbetsrätten. Och när de då gör det så tycker jag att det känns lite tondövt. Nu ser vi att den svenska arbetsmarknaden är väldigt flexibel.
 • Finanspolitiska rådets rapport ger ett viktigt underlag för att fördjupa diskussionen kring finanspolitiken. Det var grundskälet till att regeringen instiftade rådet. Högre grad av öppenhet och mer av utvärdering ger på längre sikt en bättre finanspolitik. Rådets roll och logiken bakom instiftandet var att förstärka ramverket kring finanspolitiken genom ökad öppenhet.
  • Anders Borg i en kommentar till Finanspolitiska rådets andra rapport, 20/5 2009 (andersborg.net).
 • Dagen då jag slutar som finansminister kommer att vara en av de bästa i mitt liv.
  • Anders Borg i programmet 'Efter tio', 24 mars 2011.
 • Låt mig också säga någonting om frågeställningen som restes här kring ungdomsarbetslöshet och invandrararbetslöshet. Ja, låt oss till en början inte förringa problemet. Idag har vi om jag förstog siffrorna som redovisades här om, några dagar sedan, korrekt, om de siffrorna är korrekta, ett socialbidragsberoende bland invandare på 50%, över 50%. Det är klart att om man sedan skulle lägga till det bidragsberoende vi förmodligen har i andra transföreringssystem, så är det klart att det är ett mycket stort problem, det är ett mycket stort integrationsproblem. Därför att det är klart att skall vi ha så mycket invandring som vi har i Sverige och den skall fungera väl då måste vi få upp sysselsättningsgraderna. Vi vet att det är nödvändigt att fler kommer i arbete. Och det är klart att det också är relativt stora kostnader förknippat med ett så utbrett bidragsberoende. Det är ju det som är, så att säga, själva poängen med att man strukturerar om integrationen nu. Vi tar bort förbudet mot att börja arbeta tidigt. Vi har överfört det här, det är naturligtvis säket problem i början, men vi överför ansvaret till arbetsförmedlingen där jag tror det i grund och botten bör ligga. Vi har via instegsjobb och satsningar på sfi försökt förbättra det här. Men det är klart att har man så långa etableringstider som vi har i Sverige så är det bekymmersamt och det har säkert regeringen anledning att återkomma till. Jag skulle verkligen säga att förbättrad integration måste vara ett väldigt centralt mål för politiken de kommande åren.
  • Anders Borg i SVT Forum 1 juni 2011 under paneldebatt om Finanspolitiska rådets rapport
 • Juholt vill ju höja alla bidrag och göra stora förbättringar i alla välfärdssystem. Till slut måste någon betala, och det blir väl vanliga löntagare antar jag. [...] Jag tror att man ska förnya politiken, inte röra sig bakåt [...] Jag är inte beredd att diskutera höjd matmoms eller höjd fastighetsskatt. Det tror jag inte på
 • Jag skulle säga att det finns en väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt liten risk för det.
  • Anders Borg i sitt svar på frågan om Sverige kan få några problem med att få tillbaka de 100 miljarder kronor man har lånat ut till IMF. Men enligt nationalekonomen Lars Calmfors stämmer inte detta; om det går illa med eurokrisen så kan länderna få svårt att betala tillbaka trots att IMF är så kallad prioriterad fordringsägare, vilket har hänt tidigare i IMF:s historia. SVT Rapport, 30 januari 2012.
 • Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster skapar förutsättningar för att öka sysselsättningen inom en bransch som är arbetsintensiv och där en relativt stor andel av de anställda är unga. [...] Att det finns lediga resurser att utnyttja i ekonomin gör att det kan dröja innan nyanställningar bland unga tar fart. De positiva effekterna av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster ska ses i ett långsiktigt perspektiv. Regeringen har gett tre myndigheter i uppdrag att följa upp momssänkningen. Bland annat har Konjunkturinstitutet fått i uppdrag att följa upp effekterna av sänkt moms på priser, löner och sysselsättning. Regeringens bedömning är att reformerna kommer att bidra till en varaktigt högre sysselsättning och därmed minska ungdomsarbetslösheten och utanförskapet.
  • Anders Borg i sitt svar på skriftlig fråga 2011/12:492 från Björn Söder, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, om Borg vill omvärdera sin syn på sänkt krogmoms och sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar, Sveriges riksdag, 4 april 2012.
 • Miljöpartiet vill ju kraftigt höja bensinskatten och det är klart att där kommer ju Socialdemokraterna så småningom få gå med på det och då får vi också ett hårt slag mot alla dom som lever på glesbygden, där jag själv lever. Där måste man ha bil för att ta sig till pianolektioner.