Hoppa till innehållet

Dagens Nyheter

Från Wikiquote
Citat relaterade till Dagens Nyheter.
DN-skrapan

Citat av Dagens Nyheter[redigera]

 • Tidningen skall söka att meddela intressanta följetonger och egna en synnerlig omsorg åt den afdelning som vanligen kallas ”Blandade ämnen”. Och jämte det att redaktionen söker göra tidningen lättläst, såväl i yttre som inre afseende, emnar den ingalunda låta tidens modstulenhet afhålla sig från att emellanåt låta skämtet spela. Men såväl under som bredvid skämtet är det redaktionens afsigt att med allvar behandla tidens och landets stora frågor, om än i allmänhet i kortare uppsatser. I alla dessa frågor är friheten vår lösen och vårt mål.
  • Från första sidan av den första utgåvan av Dagens Nyheter.
 • Ivar Kreuger död. Nervöst sammanbrott - sköt sig i Paris.
  • Löpsedel från när Ivar Kreuger sköt ihjäl sig. [1]

Citat om Dagens Nyheter[redigera]

 • Dagens Nyheter tillhörde inte de pålitligt anti-nazistiska tidningarna under kriget. Den var en tidning med dåligt civilkurage.
  Under femtiotalet spelade Dagens Nyheter en ful roll i Sverige. Den att vara husbondens röst. År 1940 var Hitler mäktig. Då var Dagens Nyheter anpasslig och Aftonbladet var Berlins språkrör i Stockholm. På femtiotalet var Förenta Staterna den starkaste och mest hänsynslösa världsmakten. Då var Aftonbladet anpasslig och Dagens Nyheter var Washingtons språkrör i Stockholm.
  Detta fick inte bara politiska konsekvenser. Man kan ju med liberalerna tänka på de enskildas öde. Dagens Nyheter tillhör det fåtal svenska tidningar som genom en skicklig kampanj med manipulerande ledarartiklar och falska nyheter bidragit till att få oskyldiga - men för Dagens Nyheter då politiskt olämpliga människor vanärade, dömda för brott de aldrig begått, fängslade för lång tid. Men vad betydde för Dagens Nyheters politiska ledning några individers liv när de höga intressena stod på spel under Enbomsaffären. Det faller spån när man hyvlar; det kan inte hjälpas.

Intervjuer[redigera]

 • Dagens Nyheters redaktionschef Åsa Tillberg svarar på Kulturnyheternas frågor om polisanmälan av webbplatsen DHEN.se.
  Sindra Grahn: Varför anmälde ni DHEN.se?
  Åsa Tillberg: Dagens Nyheter har inte gjort någon polisanmälan.
  Grahn: Det är en polisanmälan upprättad.
  Tillberg: En person på DN har genom ett missförstånd lämnat in en polisanmälan som har tagits tillbaka efter en timme. Så Dagens Nyheter står inte för någon polisanmälan.
  [...]
  Grahn: Vem var det som drog tillbaks polisanmälan?
  Tillberg: Samma person som gjorde anmälan.
  Grahn: Varför då?
  Tillberg: Därför att Dagens Nyheters ledning inte ville polisanmäla.
  [...]
  Grahn: Men varför skriver ni i er tidning att ni inte har anmält?
  Tillberg: Det misstag som begicks har vi rättat till.
  Grahn: Men varför skriver ni inte det i så fall?
  Tillberg: Vi tycker det är ointressant. Det handlar ju om att det har blivit ett fel och det är väl onödigt att hänga ut nån som har gjort fel.
  Grahn: Men är det inte viktigt att berätta som det är?
  Tillberg: Nej, jag tycker inte alls att det är viktigt. Det viktiga är väl ifal DN vill göra en polisanmälan eller inte och DN vill inte göra en polisanmälan. Än i alla fall.

Referenser[redigera]