Arne Ljungqvist

Från Wikiquote
Citat relaterade till Arne Ljungqvist.
  • Att använda medicinska medel och metoder på friska människor är emot grundläggande medicinsk etik. Det får inte göras.
    • Dokumentären Kampen mot doping (2012), Sveriges television den 16 juli 2012.