Bengt Tengroth

Från Wikiquote
Citat relaterade till Bengt Tengroth.
  • Ännu en nyrik miljonär ses i dagarna kryssa längs västkusten i ett nyförvärv som får snålvattnet att rinna hos mindre bemedlade seglare. Det är gamle metallarbetare Bengt Tengroth, numera personaldirektör i Svenska Varv som bytt upp sig till en Swan 391.
    Tengroth fick det allra första exemplaret av den nya modellen från fabriken i Jakobstad i Finland lagom till första maj. Hans pojkar är duktiga kappseglare och det är mycket för deras skull Tengroth lagt ut en miljon för att få ett hyfsat flytetyg. Swan 391, 39 fot lång, bär standarriggad drygt 100 kvadratmeter segel och drar sig i stiltje fram med en 40 hästars diesel.
    • Aftonbladet 20/6 1982. Citerat ur Jan Myrdals Den trettonde, sid. 162.