Bertil Ohlin

Från Wikiquote
Citat relaterade till Bertil Ohlin.
  • Ingenting kunde vara oriktigare än föreställningen att om bara staten förehöll sig passiv, skulle ett samhälle av den extremt liberala typen finnas kvar. Det förhåller sig tvärtom så att åtskilliga former av statsingripande, t.ex. monopolkontroll, kunna göra samhället i viktiga hänseenden mera liberalt än om de privata organisationerna lämnas i full frihet.

    [källa behövs]