Hoppa till innehållet

Frihet

Från Wikiquote
Citat relaterade till Frihet.
"Jag vill ha frihet, rätt till självförverkligande, allas rätt till vackra, livsbefrämjande ting." Det var vad anarkism innebar för mig och jag skulle leva i överensstämmelse med det, i trots mot hela världen – fängelser, förföljelser, allt. Ja, även om mina närmaste kamrater fördömde mig, skulle jag förverkliga mitt vackra ideal. ~ Emma Goldman
 • Vad är frihet utan visdom och utan dygd? Det är det värsta av all tänkbar ondska; för det är dumhet, synd och galenskap, utan vägledning eller återhållsamhet.
  • Edmund Burke i Reflektioner om franska revolutionen (1790), §396, citerat av Jakob E:son Söderbaum i Modern konservatism (2020), s. 138
 • Frihet innebär makt att göra vadhelst som icke skadar någon annan; för utövning av varje människas naturliga rättigheter finns därför inga andra gränser än de, som tillförsäkrar samhällets övriga medlemmar åtnjutandet av samma rättigheter.
 • På danserna var jag en av de mest outtröttliga och muntra. En kväll tog en ung pojke mig åt sidan. Med ett allvarligt ansikte, som om han skulle tillkännage en kär kamrats död, viskade han till mig att det inte passade sig för en agitator att dansa, i alla fall inte på ett så frigjort sätt. Det var ovärdigt för en person som var på väg att bli en ledande kraft i den anarkistiska rörelsen. Mitt lättsinne skulle bara skada Saken.
  Pojkens oförskämda inblandning gjorde mig rasande. Jag bad honom sköta sina egna affärer; jag var trött på att ständigt få Saken kastad i ansiktet. Jag trodde inte att en sak som stod för ett vackert ideal, för anarkism, för befrielse från konventioner och fördomar, krävde att man gav avkall på livets glädjeämnen. Jag insisterade på att vår sak inte kunde kräva av mig att jag blev nunna och att rörelsen inte skulle förvandlas till ett kloster. Om Saken krävde detta, så ville jag inte ha den. "Jag vill ha frihet, rätt till självförverkligande, allas rätt till vackra, livsbefrämjande ting." Det var vad anarkism innebar för mig och jag skulle leva i överensstämmelse med det, i trots mot hela världen – fängelser, förföljelser, allt. Ja, även om mina närmaste kamrater fördömde mig, skulle jag förverkliga mitt vackra ideal.
  • Emma Goldman i Anarkistiska minnen (1931), citerat av Anita Goldman i Emma Goldman: Den dansande agitatorn (1980), s. 43
 • Den vansinniges frihet kallas dårskap, den dummes dumhet, banditens brottslighet. Friheten uppfattad som regel eller som princip innebär kaos.
 • Att förbjuda oss någonting är att göra oss ha en önskan för det.
 • Frihet är det allmänna strävandet hos de mest olika naturer till växt och liv. Ingenting kan vara mera stridande mot friheten än begreppet om en yttre likhet.
  • Adam Müller, Die Elemente der Staatskunst (1809), citerat av Herbert Tingsten i De konservativa idéerna (1966)
 • Man kan inte fritt välja sina seder, traditioner och institutioner, därför att utan dem hade det inte funnits något val att göra.
  • Roger Scruton i The Meaning of Conservatism (1980), s. 112, citerat av Jakob E:son Söderbaum i Modern konservatism (2020), s. 187
 • Frihet är det bästa ting,
  där sökas kan all världen omkring,
  den frihet kan väl bära.
  Vill du vara dig själver huld,
  du älska frihet mer än guld,
  ty frihet följer ära.

Se även[redigera]

Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati