Liberalism

Från Wikiquote
Hoppa till: navigering, sök
Sweden road sign A40.svg Den här artikeln innehåller citat utan källhänvisning.
Alla citat måste kunna styrkas. Se Wikiquote:Källor för mer information.
Citat relaterade till Liberalism.
 • "Den vars åsikter överensstämmer med ens egna är liberal." ~ Russell Baker
 • "En rik man sade mig nyligen att en liberal är en person som berättar för andra vad de skall göra med sina pengar." ~ Amiri Baraka
 • "En liberal lämnar rummet när striden börjar." ~ Heywood Brown
 • "Vad den liberale vill är förändringar som inte på något sätt rubbar hans egen ställning." ~ Stokely Carmichael
 • "De liberala är politikens flygande tefat. Ingen kan hitta nos eller stjärt på dem, och de syns aldrig två gånger på samma ställe." ~ John Diefenbaker


 • "På ett något mer diffust vis har liberalismen också genomsyrat sociologi och statsvetenskap. I motsats till sina europeiska föregångare har amerikanska sociologer varit benägna att ta upp en empirisk detalj, ett miljöproblem, åt gången. Kort sagt, de har tenderat att splittra sin uppmärksamhet. I enlighet med "den amerikanska kunskapsteorin" har de antagit att alla fakta är skapade lika. Vad mer är, de har insisterat på att varje socialt fenomen måste ha en mycket stor mängd små orsaker. Ett sådant "pluralistiskt orsaksförhållande", som det kallas, kommer väl till pass för en liberal politik med lappverksreformer. I själva verket är det så, att idén om att sociala händelsers orsaker nödvändigtvis är många, genast faller in i den liberala praktiken"." ~ C. Wright Mills


 • "Liberalismens underton angriper landets institutioner på reformeras vägnar och bekämpar folkets seder och bruk under föregivande av att det är framåtskridande." ~ Benjamin Disraeli
 • "Enligt min mening är det en av den liberales karaktärsdrag att han inte hatar." ~ Josef Ertl
 • "En aktningsvärd, vag liberalism förstärker aldrig en människas karaktär. Den försvinner ofta med de första grå håren, äktenskapet och framgång i yrket." ~ Aleksandr Herzen
 • "Det tredje rikets verkliga fiende är liberalismen." ~ Adolf Hitler
 • "Jag kommer inte låta regeringen falla i liberalernas händer." ~ Ruhollah Khomeini
 • "De nya radikalernas värsta fiender är de gamla liberalerna." ~ Vladimir Lenin
 • "Liberalismen är ett antal bittra erfarenheter omsatta i principer som ska avslöja och förhindra förtryck." ~ Erik Hjalmar Linder
 • "Liberalismen är ytterst skadlig i ett revolutionärt kollektiv. Den är ett frätämne som fräter bort enheten, undergräver sammanhållningen, orsakar likgiltighet och skapar splittring. Den är en mycket dålig tendens." ~ Mao Zedong, "Bekämpa liberalismen", Valda verk, Band II, 7 september 1937.
 • "Den är liberal som litar på sig själv och ogillar staten och byråkratin." ~ Karl Moersch
 • "Gentemot liberalismens läror intar fascismen en absolut avvisande hållning såväl på det politiska som på det ekonomiska området." ~ Benito Mussolini, "The Doctrine of Fascism", Enciclopedia Italiana, 1932.
 • "Liberalismen är den fulländade storsintheten. Den är den rätt som majoriteten erkänner och därför den ädlaste lösning som finns på planeten. Den förkunnar beslutet om att leva samman med fienden och till på köpet med den svage fienden." ~ José Ortega y Gasset
 • "En liberal är den vars intressen för ögonblicket inte är hotade." ~ Willis Player
 • "Frihet är ett etiskt krav. Bara personlig frihet – och fri marknadsekonomi – ger människan möjlighet att handla moraliskt. Efter kollektivismens kollaps är det inte längre tillräckligt att bara betrakta liberalismen med utgångspunkt från att den leder till större effektivitet. Nu ska liberalismen bedömas med utgångspunkt från vad som är moraliskt rätt." ~ Anders Fogh Rasmussen
 • "Liberalismen är den första tillflyktsorten för politiskt likgiltiga och den sista tillflyktsorten för vänsterorienterade." ~ Harry Rokolenko
 • "Liberalismen lärde frihet, näringsfrihet, frihandel, parlamentarism, kvinnoemancipation, människans likhet, könens jämställdhet o.s.v. – den syndade mot naturlagar. Den tyska tanken fordrar idag, då den gamla feminiserade världen håller på att störta samman: auktoritet, typbildande kraft, restriktivitet, disciplin, autarki (självförsörjande), skydd för raskaraktären samt erkännande av könens eviga polaritet." ~ Alfred Rosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhunderts : eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit, München, 1930.
 • "En sann liberal är den som har bägge fötterna fast förankrade i luften." ~ Adlai Stevenson
 • "Liberala republikaner är som operasångare. När de blir knivhuggna dör de inte, de sjunger." ~ Adlai Stevenson
 • "En konservativ är en statsman som är förtjust i rådande missförhållanden, till skillnad från liberalen som vill ersätta dem med andra." ~ okänd
 • "En liberal är en radikal med fru och barn." ~ okänd
 • "En liberal är en som skaffar sig fiender till höger och vänster." ~ okänd
 • "Anarkokapitalism, enligt min åsikt, är en doktrin som, om den någonsin implementerades, skulle leda till former av tyranni och förtryck som skulle ha få motsvarigheter i mänsklig historia. Det finns inte en minsta chans att dessa (enligt mig, förskräckliga) idéer skulle implementeras, för de skulle snabbt förgöra vilket samhälle som helst som valde att begå detta kolossala fel. Idén om 'fria kontrakt' mellan potentaten och hans svältande undersåte är ett sjukt skämt, kanske värt några minuter i ett akademiskt seminarium utforskandes konsekvenserna av dessa (enligt min åsikt, absurda) idéer, men ingenstans annars." ~ Noam Chomsky


 • Liberalismen [är inte] en enkel ideologi som kan klara sig med slagord. Men där andra har slagord kan vi ställa kunskap, fakta och värderingar.

Se även[redigera]