Hoppa till innehållet

Samhälle

Från Wikiquote

Samhälle är en helhet bestående av en större grupp människor som lever tillsammans på organiserat sätt, ofta om dessa människors offentliga statssystem.

Citat[redigera]

  • Det politiska samhället är en samling likartade varelser, vars mål är det ömsesidiga bevarandet.
  • Överallt konspirerar samhället mot stoltheten hos var och en av sina medlemmar.
  • Ett samhälle gör inga framsteg. Tillbakagången på det ena området sker i takt med expansionen på det andra. Det undergår kontinuerliga förändringar: det är barbariskt, det är civiliserat, det är kristnat, det är rikt, det är forskningsinriktat; men förändring är inte förbättring. För varje ting som ges har ett annat tagits bort. Samhället förvärvat ny konst – och förlorar gamla instinkter.
    • Ibidem, s. 43
  • För oss människor är det naturligt att bo i samhällen, sammanhållna av en ömsesidig tillit. Vi har behov av ett gemensamt hem, en plats där vi känner oss trygga, där vårt anspråk på att bebo platsen ifråga inte bestrids, och där vi kan be andra om hjälp i hotfulla lägen. Vi behöver fred med våra grannar och procedurerna för att tillförsäkra oss denna fred. Vi behöver också den kärlek och det skydd som familjelivet erbjuder. Att gå in för att ändra på den mänskliga tillvaron i något av dessa avseenden innebär att kränka grundläggande förutsättningar i vår biologi och i den sociala reproduktionens behov.
    • Roger Scruton i Conservatism: An Invitation to the Great Tradition, s. 4, citerat av Jakob E:son Söderbaum i Modern konservatism (2020), s. 59

Se även[redigera]

Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati