Hoppa till innehållet

Marxism

Från Wikiquote

Marxism är en socialistisk politisk lära som ser kampen mellan egendomslösa och egendomsägande samhällsklasser som historiens främsta drivkraft och som slutresultat förutser ett klasslöst samhälle.

Citat[redigera]

  • Marxismen, den lära som Stalin behärskade med sådant mästerskap och som han vidareutvecklade till ett nytt och högre plan, förnekar ingalunda de stora personligheternas roll för historiens utveckling.
  • Den som intar en dogmatisk attityd till marxismen och till utländsk erfarenhet är inte en genuin marxist. Han är en låtsas-marxist.
    • Kim Il Sung, ur Om det koreanska folkets kamp för att tillämpa Juche-idén, s. 23
  • Marxismen är en flykt från individens magi och hierarkins mystik. Den förvränger den västerländska kulturens karaktär, som är baserad på den karismatiska individuella styrkan. Marxismen kan endast fungera i förindustriella samhällen med en homogen befolkning. Höj levnadsstandarden och regnbågskravaller av individualism kommer att bryta ut. Individualismen och konsten, som marxismen fruktar och censurerar, återhämtar sig från alla försök till underkuvning.
  • Marxismen är arbetarklassens kapitalism.
    • Oswald Spengler i Preussentum und Sozialismus (1919), citerat av Michael O'Meara i Den nya högern (2015), s. 14

Se även[redigera]

Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati